vrijdag 24 oktober 2008

kennismanagement

Een gangbaar standpunt: «Bij kennismanagement moeten verschillende
kennisprocessen opgezet worden die
samen de productie en het gebruik van
kennis [..] faciliteren:
- Kennis verzamelen
- Kennis ordenen/structureren
- Kennis distribueren
- Kennis gebruiken
- Kennis beheren/onderhouden
- Kennis ontwikkelen/vernieuwen
Deze processen zijn cyclisch en vormen
samen de kenniswaardecyclus. Als men van
het toepassen van kennis leert en nieuwe
kennis ontwikkelt, ontstaat een lerende
organisatie.»(http://www.hetoverleg.org/files/2004_Stand_KM_Advocatuur_Rapportage_final.pdf)

Maar hier kunnen kanttekeningen bij gezet worden.
Allereerst is alleen 'geƫxpliciteerde' kennis een vorm van informatie (of zelfs data); anders is kennis 'tacit' (=zwijgend) of 'persoonsgebonden' en niet grijpbaar of verzamelbaar. Waarmee de eerste stap al niet genomen kan worden.

Beschouwen we kennis wel als informatie (of zelfs als data) kan inmiddels 'kennis structureren/ordenen' breder opgevat worden of hergeformuleerd worden als 'kennis associeren'.

woensdag 9 januari 2008

creativiteit

Creativiteit komt goed van pas als je iets nieuws wilt.

Zo kun je het gebruiken als je een probleem hebt maar geen idee hoe je dat moet oplossen.
Dit is de toestand waarvoor men vaak (uit wanhoop!) zijn toevlucht tot creativiteitstechnieken zoekt. Daar zijn er erg veel van.
De meeste werken ook nog. Dat is wel logisch want het kan eigenlijk niet fout gaan. Want als je geen enkel idee hebt kun je alleen maar winnen.
Dan geldt ook nog als adagium dat kwantiteit voor kwaliteit gaat. Liever slechte ideeen dan helemaal geen.

Creativiteit werkt ook spontaan. Dan krijg je een idee voor een oplossing zonder dat er een probleem is. Of zonder dat zo'n probleem geformuleerd is. Dit soort ideeen zoekt dus een vruchtbare bodem om te groeien. Koester ze tot de tijd rijp is.

Ook komt het voor dat we iets nieuws willen maar we kennen nog geen probleem om een oplossing voor te verzinnen. Functievervuller zoekt functie. Het lijkt absurd maar is eigenlijk heel gewoon: 'werkloze zoekt werk' is er zo een. Of 'bedrijf zoekt business'.