vrijdag 24 oktober 2008

kennismanagement

Een gangbaar standpunt: «Bij kennismanagement moeten verschillende
kennisprocessen opgezet worden die
samen de productie en het gebruik van
kennis [..] faciliteren:
- Kennis verzamelen
- Kennis ordenen/structureren
- Kennis distribueren
- Kennis gebruiken
- Kennis beheren/onderhouden
- Kennis ontwikkelen/vernieuwen
Deze processen zijn cyclisch en vormen
samen de kenniswaardecyclus. Als men van
het toepassen van kennis leert en nieuwe
kennis ontwikkelt, ontstaat een lerende
organisatie.»(http://www.hetoverleg.org/files/2004_Stand_KM_Advocatuur_Rapportage_final.pdf)

Maar hier kunnen kanttekeningen bij gezet worden.
Allereerst is alleen 'geƫxpliciteerde' kennis een vorm van informatie (of zelfs data); anders is kennis 'tacit' (=zwijgend) of 'persoonsgebonden' en niet grijpbaar of verzamelbaar. Waarmee de eerste stap al niet genomen kan worden.

Beschouwen we kennis wel als informatie (of zelfs als data) kan inmiddels 'kennis structureren/ordenen' breder opgevat worden of hergeformuleerd worden als 'kennis associeren'.